Digital BANGSAMORO

Guest: Dr. Jonathan M. MantikayanExecutive Director, Bangsamoro Information and Communications Technology Office ( BICTO-BARMM )Host: Datumin M. Eskak ITO ANG KAUNLARAN SA BANGSAMOROTumatalakay sa mga programa, at positibongpagbabago sa loob ng Bangsamoro.

Live FB Videos: https://www.facebook.com/BangsamoroMultimediaNetwork/videos/602838580779168

KAUNLARAN SA BANGSAMORO | EPISODE 36 Topic: All about Bangsamoro Information and Communications Technology Office ( BICTO-BARMM )

5/10

Table of Contents

Contact Us